Складирање

Компанијата располага со три големи дистрибутивни центри во Скопје, Струмица и Битола, со простор од 6.200м2 и разладни комори од 550м3.

 

Mагацините се опремени со најсовремена магацинска опрема и рафтови за складирање. Процесот на магацинско работење е систематизиран и високо контролиран и може да одговори на потребите за чување и одржување на секаков вид на производи.