Логистика

Покрај клучното планирање и менаџирање на end-to-end избор и решенија на каналите на дистрибуција, компанијата врши нарачка, увоз и царинење, складирање и чување, доработка и прилагодување на стока. Уште компанијата врши транспорт и секаков вид на бизнис поддршкa потребна за производите да стигнат брзо и сигурно до крајните потрошувачи.