Продажна сила

Нашиот продажен тим е тесно специјализиран кон брендовите и регионите кои ги опслужува. Продажните агенти се искусни и едуцирани, со одлични комуникациски вештини и коректен однос кон сите купувачи.

 

Нарачките се прават преку современи уреди кои се поврзани со централениот систем преку GPRS комуникација која ни овозможува инстантно поврзување и пренос на податоци во секое време.