Победничка култура

Победничката култура е нешто што го поседува цврста личност или компанија, која што е успешна и постојано инвестира за да напредува. Тоа сме ние и тоа е она што ние го правиме.

Нашиот маркетинг тим постојано работи на следење на тековите и движењата на пазарот и активностите на конкуренцијата. Во согласност со нив на редовна база врши анализа на позицијата на нашите брендови и нивното учество на пазарот за во право време заедно да спроведеме најсоодветен конкретен одговор кој ќе ги пресретне предвидените трендови и се со цел за зголемување на продажбата.