Kolid S Team

Kolid S Team е една од најголемите дистрибутивни компании во Република Македонија за производи за широка потрошувачка.

Големината ја градевме и продолжуваме да ја градиме на неколку силни столбови: искусен и професионален тим, постојана инвестиција во клучните ресурси, силната визија и најмногу преку стратегиската ориентираност кон задоволување на потребите и желбите на крајните потрошувачи.

Нашиот искусен и професионален тим е подготвен да одговори на секое барање за квалитетна дистрибуција до големите системи, ланци на маркети и до различните видови малопродажни објекти.

Како компанија постојано инвестираме во јакнење на клучните ресурси за создавање на современа дистрибуција, преку темелно градење на стабилна дистрибутивна мрежа, соодветно портфолио на производи, современ и опремен магацински простор и широк возен парк.

Силната визија и напорната работа не направија и сеуште не движат да бидеме значаен двигател и поддржувач на сегашните и идни конструктивни општествени промени кои веруваме се и треба да бидат атрибут на секоја сериозна компанија.

Секогаш сме фокусирани кон задоволување на потребите и желбите на своите купувачи, што веруваме е клучниот фактор за нашиот растеж.

За да дознаете повеќе за нашите партнери, ресурси и она што не прави едни од најдобрите градители на брендови во земјата повелете, истражете и прочитајте повеќе за нас.